Back

Menu

热滚塑衬塑管道的技术要求

2013-08-12 08:39热滚塑衬塑管道的技术要求: 
  1、外钢件按用户图纸及国家有关标准进行设计制造、试验和验收。   
   2、钢件衬前吹干,除绣,除污,焊缝处焊瘤、焊渣等清除,表面打磨成圆弧过渡。 
  3、外观要求:衬层应光滑平整、无气泡、裂纹、分层等缺陷存在。  
  4、检测方法:①观察衬层有无气泡、裂纹。          
                           ②采用25KV高频电火花检测无电弧。           
                          ③根据用户提出的方法双方协商解决。 
毫无疑问,作为一种可部分或完全代替传统管道的材料,衬塑管道在未来将大有作为。当然,这也离不开国家政策及法律法规的大力支撑,更需要管道行业界与管道学术界之间加强合作,共同努力。
XML 地图 | Sitemap 地图